AAARozmiar czcionki
Zmień kontrast

PROJEKT

Opiekun Dzienny jako forma opieki nad dziećmi do lat 3 funkcjonuje w ramach "AKADEMII PRZEDSZKOLAKA

jako Projekt nr RPKP.08.04.03-04-0003/17

pt.  OPIEKUN DZIENNY - ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE

PROJEKT DOFINANSOWANY JEST Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 

 

 PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W AKADEMII PRZEDSZKOLAKA W OSIELSKU, UL. ORLA 12

 

Podstawę prawną Opiekuna Dziennego stanowi: 
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011 nr 45 poz. 235).