AAARozmiar czcionki
Zmień kontrast

REKRUTACJA

REKRUTACJA - 1 NABÓR

22.01.2018-30.01.2018

* w przypadku braku wystarczającej ilości chętnych kolejna rekrutacja będzie w terminie

31.01.2018-16.02.2018 w godz. 9:00 - 16:00

 

REKRUTACJA - 2 NABÓR

31.01.2018 - 16.02.2018

PROCES REKRUTACJI:

a) potencjalni uczestnicy będą zobowiązani do złożenia w wyznaczonym terminie formularza aplikacyjnego wraz z oświadczeniem o udostępnieniu danych osobowych,

b) przyjmowane będą osoby spełniające kryteria obligatoryjne (i preferencyjne),

c) w sytuacji większej liczby chętnych niż miejsc będzie decydować data powrotu do pracy - osoby powracające w IV.2018r. +10pkt.,

  • KRYTERIA OBLIGATORYJNE:

a) osoba fizyczna w wieku aktywności zawodowej powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym

- oświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym wraz z wolą powrotu na rynek pracy,

- zaświadczeniem od pracodawcy potwierdzające powrót do pracy.

b) rodzic opiekujący się dzieckiem w wieku do lat 3

- oświadczenie,

c) osoba mieszkająca, ucząca się lub pracująca na terenie gminy Osielsko, Dobrcz lub Bydgoszczy

- oświadczenie.

  • KRYTERIUM PREFERENCYJNE:

Powrót do pracy w IV.2018r. po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym.

- oświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym wraz z wolą powrotu na rynek pracy,

- zaświadczeniem od pracodawcy potwierdzające powrót do pracy.

 

LISTY RANKINGOWE 1 NABORU (22.01-30.01.2018)

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista rankingowa osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie 

Lista REZERWOWA