AAARozmiar czcionki
Zmień kontrast

O UCZESTNIKACH

Informacja o uczestnikach projektu:

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne powracające na rynek pracy po urlopach 

  • macierzyńskich,
  • rodzicielskich,
  • wychowawczych, 

Zakłada się udział 9 osób powracających po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich oraz 1 osoby po urlopie wychowawczym mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie gminy Osielsko, Dobrcz lub Bydgoszczy

Projekt zakłada objęcie opieką świadczoną przez opiekunów dziennych dzieci do 3 roku życia, posiadających przynajmniej 1 rodzica w wieku aktywności zawodowej powracającego na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym.

Okres realizacji opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach projektu

01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.